Центр обслуговування споживачів:
69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя,
вул. Космічна, буд. 150
Режим роботи:
Робочі дні: понеділок – п'ятниця з 09.00 до 18.00, перерва з 12.30 до 13.30 Вихідні дні – субота, неділя.
Call Close
Залиште свій телефон, наш менеджер передзвонить вам протягом 15 хвилин
Або ви можете самі позвоніть нам
+38 093 342 71 82
Натискаючи на кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних та погоджуєтеся c політикою конфіденційності

Постачання електроенергії

Здійснюємо господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачам на взаємовигідних умовах.
Інформація про умови постачання електроенергії
Постачання (продаж) електричної енергії споживачу здійснюється за договором про постачання електричної енергії споживачу обраним споживачем електропостачальником, який отримав відповідну ліцензію, за вільними цінами, крім постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги або постачальником «останньої надії». Ціни (тарифи) на послуги постачальника універсальних послуг, постачальника «останньої надії» визначаються у встановленому законодавством порядку.
Правила роздрібного ринку електричної енергії
Електропостачальник до укладення зі споживачем договору про постачання електричної енергії споживачу має надати інформацію про істотні умови договору та про наявний вибір комерційних пропозицій.

Споживач перед укладенням договору про постачання електричної енергії споживачу має ознайомитись з умовами постачання електричної енергії, правами та обов'язками, обрати відповідну комерційну пропозицію та зазначити її у заяві-приєднані до умов договору. Обрана споживачем комерційна пропозиція є додатком до укладеного відповідним електропостачальником та споживачем договору.

Ціна на електричну енергію є економічно обґрунтованою, прозорою та недискримінаційною, що включає, зокрема, ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника електричної енергії, ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі, оператора системи розподілу та постачальника послуг комерційного обліку відповідно до укладених договорів про надання відповідних послуг.

Договір про постачання електричної енергії споживачу є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору, та вважається укладеним з дати відкриття особового рахунка за об'єктом споживача або внесення змін до такого особового рахунка, про що споживач інформується у передбаченому договором порядку
Порядок подання споживачами звернень,
скарг, претензій, надання повідомлень про загрозу електробезпеці та їх розгляду
Якщо між сторонами відповідного договору виникає спірне питання, сторони мають вжити усіх заходів, які застосовуються для врегулювання спірного питання, шляхом ініціювання проведення між сторонами переговорів щодо спірного питання, запропонувати можливі способи його вирішення. Під час проведення переговорів сторони мають спільно визначити найбільш прийнятне рішення для врегулювання спірного питання.

Споживач у разі порушення його прав та законних інтересів першочергово має звернутись до Постачальника електричної енергії зі зверненням/скаргою/претензією щодо усунення таким Постачальником порушення та відновлення прав та законних інтересів споживача.

До звернення/скарги/претензії споживач має додати наявні оригінали рішень або копії рішень, які приймалися за його зверненням/скаргою/претензією раніше, а також за наявності інші документи, необхідні для розгляду звернення/скарги/претензії, які після його (її) розгляду повертаються споживачу.

Якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, Постачальник електричної енергії може у строк не більше 3 календарних днів звернутися до Споживача за додатковою інформацією, яка необхідна йому для повного та об'єктивного розгляду звернення/скарги/претензії.

У разі ненадання Споживачем необхідної інформації (документів), пояснень щодо обставин, зазначених у зверненні/скарзі/претензії, Постачальник електричної енергії має надати споживачу роз'яснення (відповідь) виходячи з наявної у нього інформації. Ненадання Споживачем додаткової інформації не є підставою для відмови Постачальником у розгляді звернення/скарги/претензії споживача.

Постачальник електричної енергії, отримавши від Споживача звернення/скаргу/претензію, має її зареєструвати та розглянути відповідно до порядку, визначеного Правилами роздрібного ринку електричної енергії.

Постачальник розглядає письмові та/або отриманні на електронну адресу Постачальника звернення, скарги, претензії від Споживача і протягом місяця повідомляє про результати їх розгляду, письмово та/або електронною пошто, якщо інші умови не передбачені Правилами роздрібного ринку електричної енергії.
У разі недосягнення між Постачальником і Споживачем згоди шляхом переговорів, Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора або його територіального підрозділу та/або передати спір до господарських судів України. Врегулювання спорів Регулятором або його територіальними підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку.

Якщо Споживач не погоджується з рішенням, прийнятим за його зверненням/скаргою/претензією, він може оскаржити таке рішення шляхом направлення скарги Регулятору або енергетичному омбудсмену.

Скарга може бути подана споживачем протягом 1 року з моменту прийняття рішення Постачальником електричної енергії, що оскаржується, але не пізніше 1 місяця, починаючи з дня, наступного за днем ознайомлення або отримання Споживачем цього рішення. Постачальник електричної енергії має право не розглядати скаргу, подану з порушенням зазначеного строку.

Пропущений Споживачем з поважної причини строк може бути поновлений посадовою особою Постачальника електричної енергії, яка згідно з посадовими обов'язками має повноваження приймати такі рішення.

Рішення Регулятора, енергетичного омбудсмена або учасника роздрібного ринку, який розглядав звернення/скаргу/претензію, у разі незгоди з ним може бути оскаржено Споживачем або Постачальником електричної енергії (щодо рішення Регулятора, енергетичного омбудсмена) шляхом звернення до суду у строки, передбачені законодавством України.
Також за вищевказаною контактною інформацією споживач може надати повідомлення про загрозу електробезпеці.
Нормативно-правові акти
Документи, що регулюють діяльність на ринку електричної енергії, згідно з якими електропостачальник здійснює ліцензовану діяльність
Юридичні контакти
Поштова
та юридична
адреса
69050, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. 150
Телефон для звернення споживачів:
+38 093 342 71 82
Електронна пошта для прийому електронних повідомлень
Посадова особа відповідальна за розв'язання спорів
Сушкін
Дмитро
Анатолійович